03 Nov

Tổng quan về DEC

Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐỒNG BẰNG

Tên tiếng anh: Delta Engineering Corporation

Tên giao dịch: DEC

Điện thoại: 0886666799

Fax: (+84). 38115567

Email: info@dec.vn