03 Nov

Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

Trong tình hình kinh tế những năm gần đây, có rất nhiều doanh nghiệp phải lao đao bên bờ vực phá sản. Tại sao lại như vậy? Đó là vì đa số các doanh nghiệp tại Việt Nam thường ngủ quên trong chiến thắng do phát triển quá nhanh, mà bỏ qua giai đoạn củng cố cơ sở hạ tầng. Hiểu rõ được vấn đề hiện tại, Chân Chính cung cấp dịch vụ xây dựng và thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ ( Internal Control ) và quản trị rủi ro ( Risk Management) giúp quý khách hàng an tâm trong việc quản trị và nhanh chóng phát hiện các lỗ hổng trong doanh nghiệp của mình.

Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro