03 Nov

Ban giám đốc

Nguyen, Nguyen Hong: Thạc sĩ ngành Data Mining Đại học Nantse – Pháp

Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực công nghệ thông tin quản lý:

– Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro

– Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP

– Hệ thống – System

– Hệ thống POS

– Giải pháp hạ tầng mạng – Networks

 

Phu, Truong Van: Cử nhân CNTT Đại học Bách Khoa TPHCM

Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực công nghệ thông tin quản lý:

– Giải pháp Hạ tầng Data Center

– An ninh bảo mật – Security

– Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp