An Ninh Bảo Mật
03 Nov

An ninh bảo mật – Security

  • Hệ thống giám sát an ninh – SIEM
  • Bảo mật người dùng : Kiểm soát truy cập Web; bảo vệ thiết bị; chống virus, malware; chống thất thoát dữ liệu – DLP; xác thực người dùng..
  • Bảo mật ứng dụng : Tường lửa cho ứng dụng Web- WAF
  • Bảo mật hạ tầng- thiết bị : Tường lửa Firewall, phát hiện và chống xâm nhập,
  • Kiểm soát vào mạng NAC, an ninh hệ thống email, quản lý thiết bị di động..
  • Bảo mật vật lý: Camera giám soát, kiểm soát vào ra..

Giải pháp an ninh bảo mật

Các giải pháp an ninh bảo mật cơ bản bao gồm :

  • VPN ( Virtual Private Network)
  • IPS ( Intrusion Prevention System)
  • NAC ( Network Admission Control)
  • Các sản phẩm : firewall, Checkpoint, Palo Alto, Juniper, Cisco, Fortinet, Cyberoam, Astaro…